eIDAS: een nieuw identificatiemiddel voor het portaal

eIDASVoortaan kun je je bij de onlinediensten van de Belgische sociale zekerheid aanmelden met een nieuw identificatiemiddel: eIDAS. Zo wordt het mogelijk om aan te melden met een identificatiemiddel van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Voorbeeld: je wilt een onlinedienst op dit portaal gebruiken, maar je hebt alleen een identificatiemiddel van een ander Europees land. Voortaan kun je er toch mee aanmelden, ook al is het niet Belgisch.

Let op, het gebruikte identificatiemiddel moet wel eIDAS-erkend zijn.

 

eIDAS (Electronic Identification And Trust Services) werd in het leven geroepen naar aanleiding van de Europese verordening ‘Regulation (EU) 910/2014’, om elektronische transacties tussen EU-burgers te vergemakkelijken.

Meer weten?

Lees de FAQ’s over eIDAS op de website van de FOD Beleid en Ondersteuning.